BIBLIOTEKA
zaprasza w godzinach
poniedziałek 8.30 - 14.30
wtorek 8.30 - 14.30
środa 8.30 - 14.30
czwartek 8.30 - 14.30
piątek 8.30 - 14.30

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH
im. Augustyna Świdra
41-600 Świętochłowice,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9,
tel. 32 77 000 60,
fax 32 77 000 63,
mail: zspswiet@wp.pl


Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj:  Polityka prywatności.


Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz zoptymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LOGISTYK potrafi:

  1. przygotowywać ofertę handlową w zakresie świadczenia usług logistycznych,
  2. przygotowywać proces logistyczny,
  3. dokonać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
  4. przyjmować i kompletować zamówienia usług logistycznych,
  5. dobierać środki do załadunku i rozładunku towarów,
  6. dobierać środki transportu,
  7. dobierać opakowania jednostkowe i transportowe,
  8. obliczać ilość miejsca potrzebną do składowania towarów,
  9. przygotowywać taryfy przewozowe, spedycyjne i ustalać należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
  10. sporządzać dokumenty logistyczny,
  11. zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych,
  12. prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
  13. analizować koszty dostawy i magazynowania,
  14. organizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
  15. organizować logistykę miejską,
  16. organizować recykling i utylizację odpadów w działalności logistycznej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

   1. Organizacja transportu.
   2. Obsługa magazynów.

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28